Sou Públic

Nòmina

A este salari se li ha de descomptar el 10% del sou net, que va a Compromís per a, entre altres coses, pagar el lloguer de la seu (junt amb les factures d’aigua, llum, taxes, etc.) i per a pagar les campanyes electorals.