Compromís planteja un debat sobre els horaris comercials en època estival dels grans comerços de Santa Pola

El passat 15 de febrer, Les Corts Valencianes van aprovar una nova normativa d’horaris comercials al País Valencià, fruit del consens arribat entre les associacions empresarials i agents socials del sector. Si bé este canvi legislatiu suposa un avanç respecte a la política de liberalització d’horaris quasi total imposada pels governs del Partit Popular durant la crisi, no entra a modificar l’articulat de la Llei referent a les Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT).

abajo en castellano

A Santa Pola tenim declarada una Zona de Gran Afluència Turística parcial des de fa ja més de 20 anys, això suposa que en Setmana Santa i a l’estiu, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, els grans comerços poden obrir les seues portes tots els dies a qualsevol hora.

És precís indicar que, segons la llei valenciana de comerç, tant els establiments hostalers com els comerços amb menys de 300 m2 de sala de venda que siguen PYMEs, gaudixen de llibertat horària tot l’any. Com dèiem abans, la ZGAT només afecta als grans comerços.

Esta situació provoca principalment dos grans problemes que són ben coneguts per la ciutadania santapolera: la impossibilitat de conciliar la vida familiar i laboral per a les treballadores i treballadors, un problema que afecta encara més a les dones profunditzant en la desigualtat de gènere, i per altra banda les grans dificultats que té el xicotet comerç per a competir en igualtat de condicions amb els grans comerços, dificultats que en molts casos acaben resultant determinants per a la seua continuïtat.

Des de Compromís per Santa Pola pensem que ha arribat l’hora de plantejar-nos la conveniència de la nostra ZGAT, realitzant un debat amb tots els agents socials i econòmics del municipi sobre quins han sigut els resultats tant econòmics com socials que ha provocat tindre una Zona de Gran Afluència Turística parcial durant tots estos anys, i si seria convenient la seua derogació per a tornar a un escenari d’obertura comercial d’11 dies festius anuals.

Per això presentem al Ple una moció per a demanar que, durant els pròxims 6 mesos, es realitze un debat a l’òrgan de participació ciutadana més adient en el qual s’estudien els efectes que ha provocat tindre una ZGAT parcial declarada a Santa Pola i si hauríem de replantejar-nos la seua continuïtat.


El pasado 15 de febrero, Les Corts Valencianes aprobaron una nueva normativa de horarios comerciales en el País Valenciano, fruto del consenso alcanzado entre las asociaciones empresariales y agentes sociales del sector. Si bien este cambio legislativo supone un avance respecto a la política de liberalización de horarios casi total impuesta por los gobiernos del Partido Popular durante la crisis, no entra a modificar el articulado de la Ley referente a las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

En Santa Pola tenemos declarada una Zona de Gran Afluencia Turística parcial desde hace ya más de 20 años, esto supone que en Semana Santa y en verano, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, los grandes comercios pueden abrir sus puertas todos los días a cualquier hora.

Conviene indicar que, según la ley valenciana de comercio, tanto los establecimientos hoteleros como los comercios con menos de 300 m2 de sala de venta que sean PYMEs, gozan de libertad horaria todo el año. Como decíamos antes, la ZGAT sólo afecta a los grandes comercios.

Esta situación provoca principalmente dos grandes problemas que son bien conocidos por la ciudadanía santapolera: la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral para las trabajadoras y trabajadores, un problema que afecta aún más a las mujeres profundizando en la desigualdad de género, y por otra parte las grandes dificultades que tiene el pequeño comercio para competir en igualdad de condiciones con los grandes comercios, dificultades que en muchos casos acaban resultando determinantes para su continuidad.

Desde Compromís per Santa Pola pensamos que ha llegado la hora de plantearnos la conveniencia de nuestra ZGAT, realizando un debate con todos los agentes sociales y económicos del municipio sobre cuáles han sido los resultados tanto económicos como sociales que ha provocado tener una Zona de Gran Afluencia Turística parcial durante todos estos años, y si sería conveniente su derogación para volver a un escenario de apertura comercial de 11 días festivos anuales.

Por ello presentamos al Pleno una moción para pedir que, durante los próximos 6 meses, se realice un debate en el órgano de participación ciudadana más adecuado en el que se estudien los efectos que ha provocado tener una ZGAT parcial declarada en Santa Pola y si deberíamos replantearnos su continuidad.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *