Processionària: es duen a terme totes les mesures ecològiques necessàries per evitar danyar persones, flora i fauna

en castellano

Dins dels termes que marca el calendari de creixement de la processionària, Alejandro Escalada, regidor de Sostenibilitat, informa de que s’està seguint un protocol d’actuació que consistix en controlar la plaga de la manera més natural i ecològica possible, i no recórrer a l’ús de productes químics ni fumigacions massives no selectives, perillosos per a la flora i la resta de la fauna.

Fins el moment, les actuacions que s’han dut a terme han sigut:

  • Durant l’estiu, col·locar trampes de feromones (hormones que les atrauen) a la serra per a controla l’insecte en fase d’arna.
  • En octubre, quan està en fase larvària, dur a terme un tractament selectiu amb bacilus (innocu per als animals) en col·legis, parcs, jardins i camins principals de la serra, així com en tot el perímetre de Gran Alacant.
  • En novembre i desembre s’ha executat el manteniment del tractament amb bacilus en parcs i jardins, i s’ha practicat un control exhaustiu de l’entorn de centres escolars
  • En estos moments i on han aparegut, s’ha iniciat ja el tall manual de bosses en parcs públics i zones de la serra més transitades, amb els equips necessaris per salvaguardar la salut i seguretat dels treballadors que la realitzen.

Este any la incidència de la plaga és menor, però seguix estant molt present a la serra. L’única opció científica ecològicament sostenible i, per tant, no nociva és conviure amb ella, ja que la següent fase del tractament seria amb piretroides (pesticides i insecticides químics NO selectius), que acabarien amb altres tipus d’insectes i d’espècies i continuaria degradant la nostra serra, mesura que l’actual regidoria de Sostenibilitat no va a posar en pràctica, com sí s’ha fet en anys anteriors i amb altres regidors de Medi Ambient al capdavant d’esta responsabilitat.

Estos productes químics també afecten a les espècies depredadores naturals, com les d’algunes aus que cada vegada es veuen menys al nostre entorn natural com els puputs o els carboners. Per esta raó, la desaparició gradual d’algunes espècies, anem a iniciar una campanya d’instal·lació de nius que afavorisquen la reproducció d’aus a la nostra serra.

Uns anys, depenent de múltiples raons naturals, la processionària tindrà més afecció al nostre entorn, i altres anys disminuirà la seua incidència, però esta plaga dels pins ha estat en el passat, està actualment i seguirà estant al nostre esplèndid medi natural, i cal considerar-la com a part del mateix i del seu equilibri.

—————————————————————

Dentro de los plazos que marca el calendario de crecimiento de la procesionaria, Alejandro Escalada, concejal de sostenibilidad, informa de que se está siguiendo un protocolo de actuación que consiste en controlar la plaga del modo más natural y ecológico posible, y no recurrir al uso de productos químicos ni fumigaciones masivas no selectivas, nocivos para la flora y el resto de la fauna.

Hasta la fecha, las actuaciones que se han emprendido han sido:

  • Durante el verano, colocar trampas de feromonas (hormonas que las atraen) en la sierra para controlar el insecto en fase de polilla.
  • En octubre, cuando está en fase larvaria, llevar a cabo un tratamiento selectivo con bacilus (inocuo para animales) en colegios, parques, jardines y caminos principales de la sierra, así como en todo el perímetro de Gran Alacant.
  • En noviembre y diciembre se ha ejecutado el mantenimiento del tratamiento con bacilus en parques y jardines, y se ha practicado un control exhaustivo del entorno de centros escolares.
  • En estos momentos y donde han aparecido, se ha iniciado ya el corte manual de bolsones en parques públicos y zonas de la sierra más transitadas, con los equipos necesarios para la salvaguarda de la salud y seguridad de los trabajadores que la realizan.

Este año la incidencia de la plaga es menor, pero sigue estando muy presente en la sierra. La única opción científica ecológicamente sostenible y por tanto no dañina es convivir con ella, ya que la siguiente fase de tratamiento sería con piretroides (pesticidas e insecticidas químicos NO selectivos), que acabarían con otro tipo de insectos y de especies y continuaría degradando nuestra sierra, medida que la actual concejalía de Sostenibilidad no va a poner en práctica, como sí se hecho en años anteriores y con otros concejales de Medio Ambiente al frente de esta responsabilidad.

Estos productos químicos también afectan a las especies depredadoras naturales, como las de algunas aves que cada vez se ven menos en nuestro entorno natural, como las abubillas o los carboneros. Por esta razón, la desaparición paulatina de algunas especies, vamos a iniciar una campaña de instalación de nidos que favorezcan la reproducción de aves en nuestra sierra.

Unos años, dependiendo de múltiples razones naturales, la procesionaria tendrá más afección en nuestro entorno, y otros años disminuirá su incidencia, pero esta plaga de los pinos ha estado en el pasado, está actualmente y seguirá estando en nuestro espléndido medio natural, y hay que considerarla como parte del mismo y de su equilibrio.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *