Un trist heretatge per als que venen darrere

Al costat mateix del poliesportiu de Xiprerets i a pocs metres del parc natural de les Salines, hi ha una esplanada artificial que amaga les runes que s’ha permés que s’hi aboquen durant molts anys, malgrat les nostres denúncies, i que s’han aplanat després amb maquinària pesada. Allí, l’actual equip de govern, amagant les runes aplanades amb tones de cement, ha rematat la feina construint el que han retolat en anglès amb grans lletres com a “skatepark”.

Aquesta pista de patinatge és utilitzada dia i nit per adolescents i gent jove, molts dels quals no compleixen amb normes mínimes de seguretat. L’ajuntament es renta les mans amb cartells d’icones indicatius del perill al que els usuaris i usuàries es poden arriscar en cas d’ús no protegit de les instal·lacions. La manca de vigilància i la il·luminació de milers de watts més brillant del poble hi ha facilitat la pràctica d’accions vandàliques destructives.

Esta instal·lació s’ha convertit en el vaixell insígnia electoral del partit que governa. Ho han permès els continus endarreriments de la construcció de l’estació d’autobusos privada, que impediran que estiga acabada i convenientment inaugurada abans de les eleccions municipals; la paralització del cableski, també pegadet a les Salines, que hauria d’estar funcionant des del passat juliol i que esperem que amb l’arribada del bon temps tinga algun moviment ; o la fracassada piscina coberta, que serà també de gestió privada, però que de moment encara està immersa en procediments legals per a la seua nova licitació.

Eixa mateixa iniciativa privada és aquella en les mans de la qual el Partit Popular i el seu neoliberalisme a ultrança van abandonar la residència Sanyres, fins a convertir-la en el que és ara: un gran edifici cèntric buit, hui presa, manca de vigilància suficient, de gent sense escrúpols que entra, roba, pinta i destrossa tot el que vol i pot.

Podem ajuntar a aquestes “meravelles” els “avanços” fets per tot arreu en la serra, com els miradors inacabats i encimentats en el Far i les restes de la guerra civil pintades de colors que canten en l’entorn natural i posen en dubte els seus orígens militars. Completen el trist heretatge l’abandó de les restes arqueològiques, o simplement de les antropològiques, testimonis de la Santa Pola de les edats antiga, mitjana, moderna i contemporània; la vigència d’un pla d’ordenació urbana que va nàixer obsolet, i del qual, malgrat tots els esforços de la regidora d’urbanisme, no s’ha executat ni un centímetre quadrat; el desbordament dels serveis socials; una quantitat de persones com mai s’ha vist amb ínfims contractes de “col·laboració social”;  impostos i endeutament superiors a quan entraren; arques buides; malbaratament de diners en “assessors” i “assessores” que no assessoren de res i que se passen el lloc per herència;  un parc, el de Sorolla, sense acabar; una gran quantitat de serveis municipals privatitzats, o la desídia en l’homologació legal dels tan necessaris ecoparcs.

Què ens espera si continua aquest govern municipal? Més del mateix. Cal que no oblidem que una volta  se’ns va ocultar un gran sobrecost, el del pàrking del Castell, engany per el que demanàrem la dimissió de l’alcalde. Després d’aquestes eleccions també podem trobar-nos alguna sorpresa. El que ho fa una vegada i no li passa res pot intentar fer-ho moltes vegades més.

Un estat de terra cremada, de salve’s qui puga, que el nou equip de govern haurà d’assumir i resoldre amb el diàleg i la col·laboració.

———————————————————————————————————————————————–

Al lado del polideportivo de Xiprerets y a pocos metros del parque natural de las Salinas, hay una explanada artificial que oculta los escombros que se ha permitido que se viertan durante muchos años, a pesar de nuestras denuncias, y que se han aplanado después con maquinaria pesada. Allí, el actual equipo de gobierno, escondiendo los escombros aplanados con toneladas de cemento, ha rematado el trabajo construyendo lo que han rotulado en inglés con grandes letras como “skatepark”.

Esta pista de patinaje la utilizan día y noche adolescentes y gente joven, muchos de los cuales no cumplen con las normas mínimas de seguridad. El ayuntamiento se lava las manos con carteles de iconos indicativos del peligro al que los usuarios se pueden arriesgar en caso de uso no protegido de las instalaciones. La falta de vigilancia y la iluminación de miles de vatios más brillante del pueblo ha facilitado la práctica de acciones vandálicas destructivas.

Esta instalación se ha convertido en el buque insignia electoral del partido que gobierna. Lo han permitido los continuos retrasos en la construcción de la estación de autobuses privada, que impedirán que esté terminada y convenientemente inaugurada antes de las elecciones municipales; la paralización del cableski, también pegadito a las Salinas, que debería estar funcionando desde el pasado julio y que esperamos que con la llegada del buen tiempo tenga algún movimiento; o la fracasada piscina cubierta, que será también de gestión privada, pero que de momento aún está inmersa en procedimientos legales para su nueva licitación.

Esa misma iniciativa privada es aquella en cuyas manos el PP y su neoliberalismo a ultranza abandonaron la residencia Sanyres, hasta convertirla en lo que es ahora: un gran edificio céntrico vacío, hoy presa, a falta de vigilancia suficiente, de gente sin escrúpulos que entra, roba, pinta y destroza todo lo que quiere y puede.

Podemos unir a estas “maravillas” los “avances” realizados por todas partes en la sierra, como los miradores inacabados y encementados en el Faro y los restos de la guerra civil pintados de colores, que cantan en el entorno natural y ponen en duda sus orígenes militares. Completan la triste herencia el abandono de los restos arqueológicos, o simplemente de los antropológicos, testigos de la Santa Pola de las edades antigua, media, moderna y contemporánea; la vigencia de un plan de ordenación urbana que nació obsoleto, y del que, a pesar de todos los esfuerzos de la concejala de urbanismo, no se ha ejecutado ni un centímetro cuadrado; el desbordamiento de los servicios sociales; una cantidad de personas como nunca se ha visto con ínfimos contratos de “colaboración social”; impuestos y endeudamiento superiores a cuando entraron; arcas vacías; despilfarro de dinero en “asesores” y “asesoras” que no asesoran de nada y que se pasan el puesto por herencia; un parque, el de Sorolla, sin terminar; una gran cantidad de servicios municipales privatizados, o desidia en la homologación legal de los tan necesarios ecoparques.

¿Qué nos espera si continúa este gobierno municipal? Más de lo mismo. Es necesario que no olvidemos que una vez se nos ocultó un gran sobrecoste, el del parking del Castillo, engaño por el que pedimos la dimisión del alcalde. Tras estas elecciones también podemos encontrarnos con alguna sorpresa. El que lo hace una vez y no le pasa nada puede intentar hacerlo muchas veces más.

Un estado de tierra quemada, de sálvese quien pueda, que el nuevo equipo de gobierno deberá asumir y resolver con el diálogo y la colaboración.

Alejandro Escalada Villanueva, portaveu del Grup Municipal

 

Arxivat en: Cultura i Educació, Economia i Ocupació, Economia i Ocupació, General, Sanitat i Benestar Social, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *