Compromís demana una revisió de la taxa d’entrada de vehicles per les voreres

Alguns rebuts han pujat fins un 166%

Al novembre de 2013 es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal de taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública. S’hi adoptà un preu unitari per a la taxa de tinença de gual i la d’entrada de carruatges, dos conceptes que tant per ocupació com per característiques són diferents. Exemples són la zona de l’avinguda del Catalanet, on els veïns i veïnes no tenen aparcament públic i han de pasar per damunt de la vorera per deixar els seus vehicles a les zones de pàrquing, o les reserves de minusvàlids i discapacitats.

Després d’haver consultat amb experts i estimant que l’equip de govern no ha tingut en compte aquestes situacions especials en les que se veuen perjudicats tots els veïns i veïnes als que s’apliquen preus de guals quan no compleixen les seues condicions, Compromís per Santa Pola ha demanat que es revisen,  regularitzen i corregisquen els preus aprovats, ja que entenem que aquesta pujada dels rebuts obeïx només una mida recaptatòria del consistori i no s’ajusta a la realitat del terme municipal.

———————————————————————————————————————————————–

Algunos recibos han subido hasta un 166%

En noviembre de 2013 se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal de tasas por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública. Se adoptó un precio unitario para la tasa de tenencia de vado y la de entrada de carruajes, dos conceptos que tanto por ocupación como por características son diferentes. Ejemplos son la zona de la avenida del Catalanet, donde los vecinos y vecinas no tienen aparcamiento público y deben pasar por encima de la acera para dejar sus vehículos en las zonas de parking, o las reservas de minusválidos y discapacitados.

Después de haber consultado con expertos y estimando que el equipo de gobierno no ha tenido en cuenta estas situaciones especiales en las que se ven perjudicados todos los vecinos y vecinas a los que se aplican precios de vados cuando no cumplen sus condiciones, Compromís per Santa Pola ha pedido que se revisen, regularicen y corrijan los precios aprobados, ya que entendemos que esta subida de los recibos obedece sólo una medida recaudatoria del consistorio y no se ajusta a la realidad del término municipal.

 

Alejandro Escalada Villanueva, portaveu del Grup Municipal

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *