Compromís per Santa Pola demana transparència i informació sobre l’educació al poble

Hem encetat un nou curs escolar amb l’ocurrència de la consellera d’educació d’iniciar-lo avançant les dates habituals en infantil, primària, secundària i formació professional, i sense tenir en compte les necessitats organitzatives dels centres, l’adjudicació de professorat ni el fet que les festes de Santa Pola tenen lloc entre el 31 d’agost i el 8 de setembre.

Está previst l’enderrocament del col•legi “Hispanidad” des de l’accident ocorregut el gener de 2013, fa ja 21 mesos.

Les famílies amb xiquets i xiquetes en edat d’escolarització obligatòria de Gran Alacant estàn patint les conseqüències de la imprevisió i la improvisació del Consell de la Generalitat i de l’equip de govern de l’ajuntament de Santa Pola pel que fa a l’imprescindible segon col•legi del barri de Santa Pola amb l’increment de població recent més important. La massificació de l’únic col•legi existent i l’acumulació de barracots (fins a la data, nou, i probablement l’any que ve dos més) es fa intolerable.

Les famílies volen així mateix una solució per als xiquets i xiquetes d’educació secundària obligatòria (ESO) del barri que han de desplaçar-se diàriament al poble. La informació de què disposen les famílies i l’oposició a l’Ajuntament és molt insuficient.

Hem demanat, per tots aquests motius, que es convoque el més aviat el Consell Escolar Municipal de Santa Pola com a millor fòrum existent per a que s’informe a la comunitat educativa sobre:

1.- L’avançament del començament de curs escolar i les conseqüències en Santa Pola.
2.- L’estat de les obres d’enderrocament i nova construcció del CEIP Hispanitat.
3.- L’estat de les gestions del segon col•legi de Gran Alacant.
4.- L’estat de les gestions sobre un centre públic de secundària de Gran Alacant.

———————————————————————————————————————————————–

Hemos comenzado un nuevo curso escolar con la ocurrencia de la consejera de educación de iniciarlo adelantando las fechas habituales en infantil, primaria, secundaria y formación profesional, y sin tener en cuenta las necesidades organizativas de los centros, la adjudicación de profesorado ni el hecho de que las fiestas de Santa Pola tienen lugar entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre.

Está previsto el derribo del colegio “Hispanidad” desde el accidente ocurrido en enero de 2013, hace ya 21 meses.

Las familias con niños y niñas en edad de escolarización obligatoria de Gran Alacant están sufriendo las consecuencias de la imprevisión y la improvisación del Consell de la Generalitat y del equipo de gobierno del ayuntamiento de Santa Pola en cuanto al imprescindible segundo colegio del barrio de Santa Pola con el incremento de población reciente más importante. La masificación del único colegio existente y la acumulación de barracones (hasta la fecha, nueve, y probablemente el año que viene dos más) se hace intolerable.

Las familias quieren asimismo una solución para los niños y niñas de educación secundaria obligatoria (ESO) del barrio que tienen que desplazarse diariamente al pueblo. La información de que disponen las familias y la oposición en el Ayuntamiento es muy insuficiente.

Hemos pedido, por todos estos motivos, que se convoque lo antes posible el Consejo Escolar Municipal de Santa Pola como mejor foro existente para que se informe a la comunidad educativa sobre:

 

1.- El adelanto del comienzo del curso escolar y las consecuencias en Santa Pola.

2.- El estado de las obras de derribo y nueva construcción del CEIP Hispanidad.

3.- El estado de las gestiones del segundo colegio de Gran Alacant.

4.- El estado de las gestiones sobre un centro público de secundaria de Gran Alacant.

 

Federico Zaragoza Alberich, portaveu del Grup Municipal

Arxivat en: Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *