Compromís demana al seu grup parlamentari el que l’ajuntament no els dóna malgrat la seua obligació

Les lleis de l’Estat per les que es pretén lluitar contra la morositat en les operacions comercials estableixen l’obligació dels tresorers dels ajuntaments d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i les obligacions pendents en les que s’estiga incomplint el termini.

Amb data 23 de març de 2011 la Intervenció General de l’Estat va publicar una guia per elaborar els informes trimestrals que els ens locals han de remitir al Ministeri d’Economia i Hisenda.

Des del Grup Municipal Compromís per Santa Pola hem demanat reiteradament aquests informes que l’Ajuntament de Santa Pola ha hagut de remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda, i des del primer semestre del 2012 no ens els han facilitat, encara que ha de donar-nos-los en virtut de la llei que ens empara i de la transparència de què tanta gala fan des que tenen una bona part dels càrrecs del seu partit immersos en processos de corrupció.

Per tot açò, hem demanat al diputat de Compromís al Parlament, Joan Baldoví, que demane al Ministeri d’Economia i Hisenda aquests informes trimestrals, en compliment de la Llei 15/2010, des de el 1r de gener de 2012 fins a hui.

———————————————————————————————————-

Las leyes del Estado por las que se pretende luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales establecen la obligación de los tesoreros de los ayuntamientos de elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada entidad local, que incluirá necesariamente el número y las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

Con fecha de 23 de marzo de 2011, la Intervención General del Estado publicó una guía para elaborar los informes trimestrales que los entes locales deben remitir al Ministerio de Economía y Hacienda .

Desde el Grupo Municipal Compromís per Santa Pola hemos pedido reiteradamente estos informes que el Ayuntamiento de Santa Pola ha tenido que remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, y desde el primer semestre de 2012 no nos los han facilitado, aunque debe dárnoslos en virtud de la ley que nos ampara y de la transparencia de la que tanta gala hacen desde que tienen una buena parte de los cargos de su partido inmersos en procesos de corrupción.

Por todo ello, hemos pedido al diputado de Compromís en el Parlamento, Joan Baldoví, que pida al Ministerio de Economía y Hacienda estos informes trimestrales, en cumplimiento de la Ley 15/2010, desde el 1º de enero de 2012 hasta la fecha.

Federico Zaragoza Alberich, portavoz del Grup Municipal

Arxivat en: Economia i Ocupació, Nacional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *