COMPROMÍS DEMANA LA RECUPERACIÓ PER L’AJUNTAMENT DE LA RESIDÈNCIA SANYRES PER A PERSONES MAJORS UN ANY DESPRÉS DEL SEU TANCAMENT.

El ple ordinari de l’ajuntament de gener de 2014 va adoptar un acord amb els únics vots del PP per a concedir una pròrroga de sis mesos a l’empresa adjudicatària de la residència de persones majors tancada Sanyres, per tal que poguera reprendre les seues activitats socialment necessàries al poble, i en  les quals l’ajuntament té interessos públics a defendre. L’acord es va notificar a l’empresa el 2 de febrer. En ell es demanava el compliment del pagament del cànon municipal i la conservació de les instal·lacions en perfecte estat. En cas de transcórrer el temps acordat l’ajuntament tindria les competències per tornar a licitar-lo.

Aquest acord ha vençut, passats els sis mesos concedits.

Per això hem demanat a l’ajuntament conèixer en quin estat es troba l’immoble, si l’empresa ha pagat el cànon i que es recepcione la residència de majors per a tornar a licitar-la, ja que considerem que és d’un interès públic, social i prioritari per a les persones majors del nostre poble.

Santa Pola, 5 d’agost de 2014.

Federico Zaragoza. Portaveu del GM de Compromís.

———————

Compromís pide la recuperación por el Ayuntamiento de la residencia Sanyres para personas mayores un año después de su cierre.

 El pleno ordinario del ayuntamiento de enero de 2014 adoptó un acuerdo con los únicos votos del PP para conceder una prórroga de seis meses a la empresa adjudicataria de la residencia de personas mayores cerrada Sanyres, para que pudiera reanudar sus actividades socialmente necesarias en el pueblo y en las que el ayuntamiento tiene intereses públicos que defender. El acuerdo se notificó a la empresa el 2 de febrero. En él se pedía el cumplimiento del pago del canon municipal y la conservación de las instalaciones en perfecto estado. En caso de transcurrir el tiempo acordado, el ayuntamiento tendría las competencias para volver a licitarlo.

 Este acuerdo ha vencido, pasados ​​los seis meses concedidos.

 Por eso hemos pedido al ayuntamiento conocer en qué estado se encuentra el inmueble, si la empresa ha pagado el canon y que se recepcione la residencia de mayores para volver a licitarla, puesto que consideramos que es de un interés público, social y prioritario para las personas mayores de nuestro pueblo.

 Santa Pola, 5 de agosto de 2014.

Federico Zaragoza. Portavoz del GM de Compromís.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *