Compromís per Santa Pola torna a demanar els informes trimestrals recollits en la “llei de morositat”

Compromís torna a demanar els informes que s’estan elaborant trimestralment i que recull la Llei 15/2010, que va modificar la llei de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

La finalitat dels informes sol·licitats és la de fer públic de forma trimestral el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada ajuntament, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les factures pendents en què s’estiga incomplint el termini.

Compromís ve sol·licitant aquests informes des de l’agost de l’any 2012, ja que l’últim facilitat per l’actual equip de govern fou l’informe del segon trimestre del 2012.

Una vegada més, Compromís per Santa Pola lamenta l’opacitat de l’equip de govern de l’ajuntament de Santa Pola i la manca de transparència en els processos de control i de fiscalització que ha de desenvolupar com a oposició.

—————

Compromís vuelve a solicitar los informes que se están elaborando trimestralmente y que recoge la ley 15/2010, que modificó la ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La finalidad de los informes solicitados es hacer público de forma trimestral el cumplimiento de los plazos previstos en dicha ley para el pago de las obligaciones de cada ayuntamiento, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las facturas pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

Compromís viene solicitando estos informes desde agosto del año 2012, ya que el último facilitado por el actual equipo de gobierno fue el informe del segundo trimestre del 2012.

Una vez más, Compromís per Santa Pola lamenta la opacidad del equipo de gobierno del ayuntamiento de Santa Pola y la falta de transparencia en los procesos de control y de fiscalización que tiene que desarrollar como oposición.

Federico Zaragoza Alberich, portaveu del Grup Municipal

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *